Xyyp Logo

Үйчилгээний нөхцөл

  • Компани нь үйлчилгээний нөхцлийг хэрэглэгчээс асуулгүй өөрчлөх эрхтэй
  • Хэрэглэгч нь 18 насанд хүрсэн Монгол Улсад оршин суугч байна
  • Утасны дугаараа оруулж баталгаажуулснаар Монгол Улсын оршиг суугч болохыг баталгаажуулснаар
  • 30 хүртэл хоногийн хугацаанд туршилтаар буюу үнэ төлбөргүй ашиглах боломжтой.
  • 1 сар буюу 30 хоногийн хугацаа
  • 1 ухаалаг Android эсвэл iOS утас холбох боломжтой
  • Бүтээл ашигласан тайлан гаргах, үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор дата цуглуулах эрхтэй